Begrijp mijn pijn...Wat zou het kunnen zijn?

 

De oorzaak van uw pijn zoeken

Pijn kan vele vormen aannemen en kan verschillend zijn van persoon tot persoon. Wanneer men pijn heeft, betekent dit normaal gezien dat er iets mis is. Er zijn drie types pijn:

 

Kortstondige pijn

Kortstondige pijn staat bekend als acute pijn en is pijn die waarschuwt voor een ziekte ...of voor een bedreiging voor het lichaam. Het is een signaal bij van wonden, infecties, brandwonden of andere letsels en helpt om het lichaam te beschermen, omdat het ons aanzet het beschadigde deel te verzorgen.

Acute pijn is van tijdelijke aard en kan tot 12 weken duren, afhankelijk van de oorzaak. De pijn zal normaal gezien verdwijnen wanneer de oorzaak verholpen of correct behandeld wordt.

 

Aanhoudende pijn

Pijn die aanhoudt nadat het oorspronkelijke letsel met succes behandeld of geheeld werd, staat bekend... als chronische pijn. Deze aanhoudende, langdurige pijn heeft zijn werking verloren als antwoord op een letsel of een ziekte. Dit type pijn kan grote lichamelijke en emotionele effecten hebben die het leven moeilijk maken.

Chronische of aanhoudende pijn kan optreden in bepaalde omstandigheden, zoals kanker, artritis of rugproblemen.

 

Neuropathische pijn of zenuwpijn

Een ander soort aanhoudende pijn ontstaat uit zenuwbeschadiging, waardoor incorrecte... pijnprikkels naar de hersenen gezonden worden. Dit soort pijn wordt neuropathische of zenuwpijn genoemd. Zenuwpijn richt zich ofwel op grotere delen van het lichaam ofwel op een kleiner, specifiek deel. In dit laatste geval spreken we van lokale neuropathische pijn.

 

Lokale neuropathische pijn (LNP)

In ongeveer 60% van de gevallen is neuropathische pijn plaatselijk en richt ze zich op een specifiek,... welomschreven deel van het lichaam.** Vooral patiënten met chronische pijn na een gordelroosinfectie (postherpetische neuralgie), na een operatie of diabetische polyneuropathie kunnen een dergelijke pijn ervaren.** Patiënten beschrijven deze lokale neuropathische pijn (LNP) vaak als schietend, brandend, stekend of als een elektrische schok. Lokale neuropathische pijn kan zich ook uiten in symptomen van allodynie en hyperalgesie.+

Allodynie ontstaat wanneer een normaal niet pijnlijke prikkel – bijvoorbeeld een lichte aanraking of kleding die over de huid wrijft – pijnlijk wordt. Wanneer een lichte/zachte pijnprikkel ernstige pijn veroorzaakt, is er sprake van hyperalgesie.

LNP wordt dikwijls foutief gediagnosticeerd en is moeilijk te behandelen. Het gevolg is vaak dat patiënten met LNP onvoldoende behandeld worden. Zo kan de toestand van de patiënt vele maanden of zelfs jaren duren.

Een correcte en vroege diagnose is cruciaal om de juiste behandeling te vinden en de symptomen van LNP te verzachten. Het is daarom belangrijk dat u uw symptomen zo gedetailleerd mogelijk omschrijft bij uw arts.

Zou het Lokale Neuropathische Pijn (LNP) kunnen zijn?

Wanneer uw pijn kan omschreven worden met woorden als brandend, ... schietend of stekend, én deze pijn zich op een specifiek, welbepaald deel van uw lichaam bevindt, dan is het mogelijk dat u aan lokale neuropathische pijn lijdt (LNP).**

Met een correcte diagnose en de passende behandeling kan lokale neuropathische pijn verzacht worden.

Om de diagnose van LNP te bevestigen, moet u met uw arts praten. Als deel van dit proces zal uw arts u onderzoeken en naar de symptomen vragen die u ondervindt.

Het kan heel nuttig zijn voor uw arts om uw pijn zeer nauwkeurig te beschrijven in welk deel van uw lichaam deze pijn zich bevindt en of deze pijn door iets bijzonders wordt opgeroepen.

De ‘Mijn pijn vragenlijst’ op deze website is een zeer nuttig middel voor uw arts bij het bepalen van de correcte diagnose van uw pijn. Vul de vragenlijst in, druk de resultaten af en neem deze mee naar uw arts.

Belangrijk: De informatie op deze pagina kan geen vervanging zijn voor het advies van een gezondheidszorgspecialist aan een patiënt. Alleen een gezondheidszorgspecialist kan beslissen welke diagnose en behandelingsopties het beste zijn voor de patiënt in kwestie.

* Rehm S et al. Curr Med Res Opin 2010;26(7):1607-19.

** Mick G et.al. Pain Management 2012;2(1):71-77.